Travel


Cestování tvoří nedílnou součást mého podnikání a současně je mou celoživotní vášní. Přináší mi několik úhlů pohledů:

1. INSPIRACE PRO PODNIKÁNÍ

Díky cestování jsem navštívila řadu úžasných míst, ale především jsem měla možnost poznat spoustu kultur a jejich vnímání světa. Moje pozornost se primárně zaměřuje na kvalitu služeb a to se posléze projevuje také v mém byznysu.

2 . KONFRONTACE PRODUKTŮ A SLUŽEB

V rámci zahraničních cest si ráda poslechnu nezávislé názory na své projekty, které chystám. Je pro mě důležité získávat zpětnou vazbu od lidí se zcela jiným smýšlením a pohledem na svět.

3.  MEZINÁRODNÍ NETWORKING

Na základě osobních setkání a také prostřednictvím sociálních sítí mám celý svět takřka na dosah. Díky tomu jsem tak v nepřetržitém kontaktu se zajímavými a inspirativními lidmi, se kterými mohu budovat síť pracovních kontaktů.

4. MEZINÁRODNÍ PROLÍNÁNÍ OBORŮ

Díky mezinárodnímu networkingu mohu stát u řady zajímavých startupů s mezinárodní distribucí. Takto se mi podařilo být u zrodu startupu Family living, kdy se jednalo o Česko-Thaiwanskou spolupráci.

5. VŠEOBECNÝ PŘEHLED

V poslední řadě mi dává zahraniční cestování všeobecný přehled o dění ve světě a  přináší vnitřní energii pro úspěšné podnikání.

© copyright Aneta Blahová

powered by iCard platform